บรรจุภัณฑ์ขวด

บรรจุภัณฑ์ขวดเซรั่มผิวหน้า

ขวดเซรั่ม 12 ml
ขวดเซรั่ม 15 ml
ขวดเซรั่ม 30 ml
Asset-1