บรรจุภัณฑ์หลอด

บรรจุภัณฑ์หลอด

หลอดครีมผิวหน้า
หลอดโลชั่น