11
ต.ค.

WKPep® Multi-Soothing Peptides

WKPep® Multi-Soothing Peptides

WKPep® Multi-Soothing Peptides คือ เปปไทด์ที่มีประสิทธิภาพในด้านการลดแพ้ การอักเสบ ระคายเคืองของผิว ช่วยให้ผิวที่บอบบาง แพ้ง่าย มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น


โดยปกติแล้วผิวที่แพ้ง่าย หรือ sensitive skin สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ เช่น สิ่งแวดล้อม มลภาวะต่างๆ รังสียูวี การใช้เครื่องสำอาง อาหารที่ทานในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียด เป็นต้น ซึ่งจะมีตัวรับความรู้สึกที่ปลายประสาทที่เรียกว่า “TRPV1” ที่เป็นตัวควบคุมความรู้สึกปวด คัน แสบร้อน หรืออาการของการแพ้ ระคายเคืองต่างๆ และอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญคือ MC1R (Melanocortin 1 receptor) ที่เมื่อถูกกระตุ้นก็จะปล่อยสารสื่อประสาททำให้รู้สึกถึงอาการแพ้ ระคายเคืองต่างๆ


WKPep® Multi-Soothing Peptides
มีกลไกการทำงาน โดย

1. ช่วยลดการทำงานบริเวณ TRPV1 เมื่อถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ไม่ให้ปล่อยสารสื่อประสาทที่ทำให้รู้สึกปวด คัน แสบร้อน ออกมา

2. ช่วยลดการปล่อยสารสื่อประสาทที่ทำให้รู้สึกปวด คัน แสบร้อน ออกมา ที่บริเวณ MC1R

In Vitro test

การทดสอบประสิทธิภาพ ในการลดสารสื่อประสาทที่ทำให้รู้สึกเจ็บปวด หรือ CGRP
เมื่อถูกกระตุ้นด้วย capsaicin ของ WKPep® Multi-Soothing Peptides พบว่าสามารถ

ช่วยลดการปล่อย CGRP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเข้มข้นของ
WKPep® Multi-Soothing Peptides ที่เพิ่มขึ้น

การทดสอบประสิทธิภาพในการลดการอักเสบ โดยวัดค่าจากการปล่อยสารสื่อประสาทที่ทำให้เกิดการอักเสบ กระตุ้นด้วย UVB โดยเปรียบเทียบระหว่างการใช้ WKPep® Multi-Soothing Peptides ที่ความเข้มข้นต่างกัน กับ Dexamethasone 100 ug/mL. (สเตียรอยด์ชนิดหนึ่ง)

พบว่า WKPep® Multi-Soothing Peptides ที่ 3 ug/mL. สามารถลดการอักเสบได้ดีกว่าการใช้ Dexamethasone 100 ug/mL.

In Vivo test

การทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันการระคายเคืองของผิว จากการกระตุ้นของ alkaloids

โดยทดสอบในอาสาสมัคร จำนวน 20 คน ที่ใช้สำลีชุบ WKPep® Multi-Soothing Peptides 1%, 3% และ Blank control (water) ที่บริเวณท้องแขน 3 ตำแหน่ง เป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นนำสำลีออก แล้วใช้ alkaloids ทาลงไป จากนั้นให้อาสาสมัครลงคะแนนความรู้สึกคัน (Itching) และความรู้สึกแสบร้อน (Burning) พบว่า WKPep® Multi-Soothing Peptides ที่ 1% และ 3% สามารถปกป้องผิวไม่ให้เกิดหรือลดการระคายเคืองจาก alkaloids ได้

การทดสอบประสิทธิภาพในการลดการระคายเคืองของ WKPep® Multi-Soothing Peptides

โดยกระตุ้นให้ผิวเกิดการอักเสบโดยใช้สำลีชุบ Chinese yam วางไว้บนท้องแขนเป็นเวลา 5 นาที หลังจากนั้นใช้ผ้าชุบน้ำมาวางตำแหน่งเดิม แล้วใช้ผ้าชุบ WKPep® Multi-Soothing Peptides มาวางไว้เป็นเวลา 30 นาที พบว่ารอยแดงที่เกิดขึ้นจากการระคายเคืองลดลงอย่างเห็นได้ชัด

In Vitro test

WKPep® Multi-Soothing Peptides 6% สามารถช่วยลดรอยแดงของ skin model ได้
ภายใน 3 ชั่วโมง อย่างเห็นได้ชัด

Leave a Reply